Riders Crew
スタッフ&ライダー紹介

Staff

Satoru Takamatsu

高松 悟

1995 / 7 / 16
スノーボード歴  2013年~
使用ギア
Board : Rome Snowboard
Bin: Rome Snowboard
Boots : Rome Snowboard

Haruyoshi Matsuura

松浦 晴良

1973 / 10 / 30
スケートボード歴  1987年~
使用ギア

Hidemi Matsuda

松田 英己

1977 / 5 / 20
スノーボード歴  1993年~
使用ギア
Board : Salomon Snowboards
Bin : Salomon Snowboards
Boots : Salomon Snowboards
Wear : Picture OGC

Team Rider

Skateboarding
Masakazu Nakamura / Masashige Matsuura /
Daisuke  Nishimoto / Katsuhiko  Masuzawa  /
Takayuki Nakano / Hiroto Yamamoto /
Takeshi Hisaura
Snowboarding
Takayuki Nakano / Ryo Hashimoto/
Kayoko Yamamoto/ Tomomi Aoki /
Mantaro Muramoto / Tatsuya Okabe /
Satoru Takamatsu / Mika Asai /
Yoji Obata / Akira Yoshida